C++: Rozbiór wyrażeń algebraicznych

Wyrażenia algebraiczne

Węzeł binarny

Węzeł unarny

Liść (symbol terminalny) zmiennej

Operatory binarne

Operatory unarne

Konstrukcja wyrażeń

Automatyczne deklarowanie typu

Całkowanie wyrażeń

Usprawnienie

  • Implementacja rozbioru wyrażeń
  • Całkowanie funkcji zadanej wyrażeniem

    Mariaż: wielomiany + wyrażenia