Perspektywy występujące w procesie tworzenia oprogramowania (M. Fowler)

Perspektywa koncepcji, specyfikacji, implementacji

Obiektowość a perspektywy Fowlera

Inna perspektywa projektowania obiektowego

2-etapowy proces projektowania klas