Wzorzec CRTP

Wzorzec CRTP

Przykład: Zliczanie obiektów klasy

Zliczanie wygenerowanych obiektów klasy może być przeprowadzane przez konstruktory klasy. Potrzebujemy jednak składnika statycznego klasy (oddzielnie dla każdej klasy), który będzie pełnił rolę licznika. Aby nie powtarzać kodu w każdej klasie wykorzystujemy wzorzec CRTP.