Java: Pojemniki

Pojemniki (kontenery)

Pojemniki sekwencyjne i asekwencyjne

Pojemniki sekwencyjne m.in. obejmują

Pojemniki sekwencyjne i asekwencyjne

Pojemniki asekwencyjne m.in. obejmują

Dostęp do elementów pojemnika

Do elementów wszystkich pojemników mamy dostęp m.in. poprzez Ponadto:

Iteratory

Przykład wykorzystania pojemnika LinkedList<Character> do symulacji losowo obsługiwanej kolejki

Cechy pojemnika typu ArrayList<T>

Podstawowe możliwości pojemnika ArrayList<T>

Pojemnik ArrayList<T> m.in. udostępnia

Cechy pojemnika LinkedList<T>

Podstawowe możliwości pojemnika LinkedList<T>

Pojemnik LinkedList<T> m.in. udostępnia

Cechy pojemników HashMap<K,V> i TreeMap<K,V>

Metody specyficzne dla pojemników typu HashMap<K,V> i TreeMap<K,V>

Pojemniki HashMap<K,V> i TreeMap<K,V> m.in. udostępniają