Java - Klasy i metody generyczne

Java - Klasy generyczne

Klasa Stack jako klasa generyczna

Java - Metody generyczne

Przykład użycia metody generycznej

Wykorzystywanie parametrów klas i metod generycznych

Ograniczenia na parametry klas i metod generycznych

Przykład: interfejs systemowy Comparable

Inerfejs systemowy
interface Comparable{
  int compareTo(Object obj);
}
deklaruje jedną metodę, która ma zwrócić odpowiednio -1,0 lub 1 jesli obiekt na rzecz którego wywołano metodę jest mniejszy, równy lub większy od obiektu obj.

Przykład: Sortowanie

Porównanie klas generycznych w C# i w Javie

Klasy generyczne w Javie mają składnię zbliżoną do składni klas generycznych w C#, ale ich możliwości są w stosunku do klas generycznych C# znacznie ograniczone: