C#: Pojemniki

Pojemniki (kontenery)

Pojemniki sekwencyjne i asekwencyjne

Pojemniki sekwencyjne m.in. obejmują Pojemniki asekwencyjne m.in. obejmują

Dostęp do elementów pojemnika

Do elementów wszystkich pojemników mamy dostęp m.in. poprzez Ponadto:

Przykład wykorzystania pojemnika Queue<char> do symulacji losowo obsługiwanej kolejki

Cechy pojemnika typu List<T>

Podstawowe możliwości pojemnika List<T>

Pojemnik List<T> m.in. udostępnia

Cechy pojemnika LinkedList<T>

Podstawowe możliwości pojemnika LinkedList<T>

Pojemnik LinkedList<T> m.in. udostępnia

Cechy pojemników Dictionary<K,V> i SortedDictionary<K,V>

Metody specyficzne dla pojemników typu Dictionary<K,V> i SortedDictionary<K,V>

Pojemniki Dictionary<K,V> i SortedDictionary<K,V> m.in. udostępniają