C++: Typy i obiekty funkcyjne

Sumowanie

Klasy i obiekty funkcyjne

Klasa Polynomial jako klasa funkcyjna

Klasa Polynomial jako klasa funkcyjna

Modyfikacja funkcji Sum

Przykład - metoda Newtona

Przykład: metoda Newtona - implementacja funkcyjna w C++

Oto przykładowa implementacja metody Newtona
template
class Newton{
 private:
  const Function& f;
  const Function& derf;
  const Scalar epsilon;
  const int limit;
 public:
  Newton(const Function& A_f, const Function& A_derf, Scalar A_epsilon, int A_limit):
    f(A_f),derf(A_derf),epsilon(A_epsilon),limit(A_limit){}
 Scalar findRoot(const Scalar x,const int depth) const{
  const Scalar y=f(x);
  if( (y-epsilon) || depth>=limit) return x;
  return findRoot(x-y/derf(x),depth+1);
 }
};

Metoda Newtona dla wielomianów

Przykład: numeryczne liczenie całek

Kod całki Riemanna to rozwinięty kod sumowania:
template<typename Function, typename Scalar>
Scalar RiemInt(Function f,Scalar from, Scalar to, Scalar step){
 Scalar result=Scalar(0);
 for(Scalar s=from;s<to;s+=step){
  result+=f(s)*step;
 }
 return result;
}

Przypadek złożenia

template<class Op1, class Op2>
class Composition{
 Op1 op1;
 Op2 op2;
public:
 Composition(const Op1& A_op1, const Op2& A_op2):op1(A_op1),op2(A_op2){}
 double operator()(double A_a) const{
  return op1(op2(A_a));
 }
};
template<typename Op1, typename Op2>
inline Composition<Op1,Op2> operator|(const Op1& op1,const Op2& op2){
 return Composition<Op1,Op2>(op1,op2);
}

Funkcje kreujące