C++: Programowanie funkcyjne

Zasady programowania funkcyjnego

Podstawową zasadą techniki programowania funkcyjnego jest wykorzystywanie wyłącznie stałych obiektów: obiekt może mieć nadaną wartość w chwili utworzenia i potem wartość ta nie może się zmieniać.

Konsekwencją tej zasady jest:

Programowanie funkcyjne

Programowanie funkcyjne w C++

Programując funkcyjnie w C++ należy przede wszystkim:

Listy

Operacje head i tail

Operacja cons

Obsługa list w stylu LISPu w C++

Obsługa list w stylu LISPu

Wielomiany

Klasa Polynomial

Test klasy Polynomial