C++: pojemniki

Biblioteka STL

Pojemniki (kontenery)

Pojemniki sekwencyjne i asekwencyjne

Pojemniki sekwencyjne obejmują Pojemniki asekwencyjne obejmują

Iteratory pojemników

Iteratory zapewniają najszybszy możliwy sposób przeglądania zawatości pojemników

.

Wspólne metody pojemników

Wszystkie pojemniki dostarczają Funkcja swap() jest dostępna również jako funkcja globalna

Wstawianie i usuwanie elementów do/z pojemników sekwencyjnych przy użyciu iteratorów

Wstawianie i usuwanie elementów z pojemnika przy użyciu iteratorów

Elementy na początku i końcu pojemników sekwencyjnych

Dostęp swobodny do elementów pojemników vector i deque

Cechy kontenera typu vector

Cechy kontenera typu deque

Przykład wykorzystania klasy deque

Cechy kontenera typu list

Metody specyficzne dla pojemnika typu list

Jest kilka metod specyficznych dla pojemnika c typu list

Cechy kontenera typu set i multiset

Metody specyficzne dla pojemników typu set i multiset

Cechy kontenera typu map i multimap

Metody specyficzne dla pojemników typu map i multimap