C++: Iteratory

Iteratory pojemników

Przypomnijmy, że:

Rodzaje iteratorów

Są dwa podstawowe rodzaje iteratorów Iteratory dwukierunkowe oferują Iteratory dostępu swobodnego dodatkowo oferują

C++: Algorytmy STL

Algorytm for_each

Przykład

Algorytm copy

Adaptatory iteratorów

Iterator jest koncepcją czysto abstrakcyjną i wszystko co zachowuje się jak iterator może być wykorzystywane w algorytmach opartych o iteratory. STL dostarcza trzy rodzaje takich iteratorów, zwane adaptatorami iteratorów.

Iteratory wstawiające

Przykład

Iteratory odwrotne

Przykład