C++: Algorytmy STL

Algorytmy STL

Przypomnijmy, że:

Zadania algorytmów w formie obiektów funkcyjnych

Przykład

Predefiniowane typy funkcyjne

Biblioteka STL definiuje szereg prostych, ale bardzo użytecznych typów funkcyjnych, które przydają się w różnych algorytmach.

Operatorowe typy funkcyjne

Wartość zwracana algorytmu for_each

Przykład

Predykaty

Algorytmy zliczające

Przykład

Algorytmy wyszukujące

Przykład

Algorytmy zastępujące

Przykład

Algorytmy sortujące

Przykład

Obiekty funkcyjne jako kryteria sortowania

Przykład

Algorytmy numeryczne

Przykład